Personopplysninger


For oss i Byggmax By Me er det viktig at du og dine personopplysninger behandles ansvarsfullt med hensyn til din integritet, og at du får vite hvilken informasjon om deg vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker den til. Denne policyen beskriver også dine rettigheter, samt hvordan du kan utøve disse.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Byggmax By Me samler inn og behandler informasjon innen de områder som nevnes under.

Når du benytter deg av våre tjenester eller handler hos oss kan du direkte eller indirekte komme til å gi oss informasjon om deg selv på ulike måter, som når du handler på nett, lager en kundekonto, bestiller en katalog, kontakter oss eller på andre måter gir oss dine personopplysninger.

Informasjon som du gir oss kan være:

Person- og kontaktinformasjon - Dette kan f.eks være navn, e-post, mobilnr, personnummer, faktura og leveringsadresse

Betalingsinformasjon - fakturainformasjon, bankkontonummer etc.

Eiendom - Adresse, leilighetsnummer etc.

Varer/tjenester - detaljer angående de varer/tjenester du har søkt på eller handlet.

Finansiell informasjon - din kredittverdighet via våre samarbeidspartnere Walley og/eller Bisnode.

Informasjon om hvordan du har brukt vår nettside - f.eks hvordan du kom til oss og hvordan du benytter deg av våre tjenester.

Enhetsinformasjon - f.eks IP-adresser

Geografisk informasjon - f.eks din geografiske beliggenhet, for å kunne levere varer eller korrekte pristilbud til deg.

Hva gjør vi med din informasjon

I forbindelse med at du handler varer eller bruker tjenester hos Byggmax By Me kan dine personopplysninger bli lagret. Dette for å forenkle servicen til deg og for å forbedre våre tjenester.

Dine personopplysninger vil bli benyttet for å:

 • Gjennomføre kjøp og tjenester, samt verifisere din identitet ved f.eks kredittkjøp.
 • Gi deg support og informasjon om produkter og tjenester som du selv ber oss om.
 • Levere varer og tjenester.
 • Håndtere eventuelle garanti- og reklamasjonssaker.
 • Administrere, utvikle og teste våre systemer som våre tjenester er opprettet i.

 

Om du gir ditt samtykke kommer dine personopplysninger til å bli brukt til:

 • Administrere din kundekonto
 • Sende ut nyhetsbrev og relevante tilbud
 • Sende ut pressemeldinger
 • Cookies eller lignende som Facebook-piksel

 

Byggmax By Me behandler også personopplysninger på grunnlag avinteresseavvegning, som:

 • Forbedre vårt sortiment og tjenester samt de systemer er opprettet i, f.eks ved feilsøking, dataanalyse, testing etc (forretningsutvikling og kvalitetsformål)
 • Innspilling av kundesamtaler (kvalitets- og utdanningsformål)
 • Lagre påbegynt ordrelegging (gi en god service)

 

Byggmax By Me samler til og med inn personopplysninger for å følge lovverket regler om bokføring og beskatning.

Kommunisere med deg

Byggmax By Me kan bruke informasjonen for å kommunisere med deg telefonisk, digitalt eller pr post. Vi kan tilpasse vårt budskap til deg basert på tidligere kjøp, og invitere deg til å delta i kundeundersøkelser. Om du ikke ønsker å motta slik informasjon fra oss kan du avregistrere deg, eventuelt maile oss på info@byme.byggmax.no

Observer at en endring ikke nødvendigvis skjer umiddelbart. Vi kommer til å utføre endringen snarest mulig og senest etter 30 dager etter at vi har mottatt din henvendelse.

hvem deler vi informasjonen med

For å kunne tilby våre tjenester og levere varer til deg kan vi være nødt til å dele din informasjon med utvalgte tredjeparter. Dette kan være:

Leverandører, underleverandører og firma i Byggmax By Me konsernet.

Transportselskaper for levering av varer

Betalings- og kredittselskap dersom du velger å bruke en kredittløsning.

Myndigheter som skatteetaten, politi etc.

Sikkerhet

Vi jobber for å beskytte dine personopplysninger og har derfor tekniske og organisatoriske aktiviteter, for å forhindre uheldige og ufrivillige utleveringer, tilgang til, bruk, tap, endring eller misbruk av dine opplysninger. Kun Byggmax By Me ansatte og ansatte i konsernet som trenger dine opplysninger for å kunne utføre en spesiell oppgave, vil ha tilgang til dine opplysninger.

hva vi ikke gjør med dine opplysninger

Vi kommer aldri til å selge dine opplysninger til en tredje part, uten ditt samtykke på forhånd.

Hvor lenge lagrer vi dine data

Dine opplysninger vil i de fleste tilfeller kun bli lagret innen EU og EØS. Dersom opplysningene overføres eller behandles i et land utenfor EU/EØS plikter By Me å ta i bruk nødvendige, lovlige, tekniske og organisatoriske aktiviteter, for å sikre at dine personopplysninger håndteres sikkert og med et beskyttelsesnivå som er på høyde med det som tilbys innen EU/EØS.

Hvor lagres dine opplysninger

Vi tar vare på dine opplysninger så lenge det er behov for å kunne oppfylle de formål som er spesifisert i denne policy. Når vi lagrer dine data for andre formål, som f.eks for å oppfylle bokføringskrav, så lagrer vi dine opplysninger kun så lenge som det er nødvendig og/eller lovlig for hvert enkelt respektive formål. Vi går regelmessig gjennom våre data og tar bort de personopplysninger vi ikke lenger har behov for.

Dine rettigheter

Du har rett til å få tilgang på dine data.
Du kan be om en kopi av de opplysninger vi har om deg, samt verifisere den informasjonen vi har. Kopien er kostnadsfri og vi vil alltid forsøke å gi deg svar innen 30 dager.

Rett til rettelse
Du har rett på å få feilaktig eller ufullstendig informasjon om deg endret/rettet.

Rett til å bli «bortglemt»
Hvis du ikke lenger ønsker at vi skal lagre dine opplysninger har du rett til å få opplysningene slettet, så fremt de ikke lenger er nødvendige å beholde. Det kan likevel være andre lovpålagte faktorer som gjør at vi ikke umiddelbart kan radere bort dine data. Hvis opplysningene kun lagres pga et samtykke kan dette tilbakekalles og data fjernes.

Rett til begrensning
Du har rett til å kreve at behandlingen av dine data begrenses om noen av følgende faktorer er hensiktsmessige:

 • om du bestrider at personopplysningene er korrekte
 • om behandlingen er ulovlig
 • om vi ikke lenger trenger dine opplysninger, men du trenger dem selv for å kunne fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare en rettslig påstand

 

Rett til innvending
Du har rett til å komme med innvendinger mot behandlingen av data om den lovlige grunnen for behandlingen er interesseavveining eller allmenn interesse.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å få de personopplysninger som du har gitt oss og som behandles automatisk, overført til deg selv eller til en ny personopplysningsansvarlig, om den juridiske grunnen er samtykke eller at behandlingen har vært nødvendig for å kunne fullføre en avtale, og dette ikke påvirker tredje parts rettigheter på en ulempelig måte.

Rett til å ta tilbake samtykke
Du har rett til når som helst å tilbakekalle ditt samtykke som du har gitt Byggmax By Me.

Rettigheter ved profilering
Du har rett til ikke å bli et formål for beslutninger som kun er grunnet i automatisert behandling, inkludert profilering, og som kan få rettslige følger eller motsvarende for deg. Dette gjelder likevel ikke:

 • Om det er nødvendig for å inngå eller fullføre en avtale med deg.
 • Om det er tillatt i.h.t. lovverket.
 • Om du har gitt samtykke til denne behandlingen.

 

Kontakt oss

Personopplysningsansvarlig er Skånska Byggvaror AB, som er morselskapet til Grønt Fokus. Skånska Byggvaror er registrert hos Nolagsverket med org.nr. 556100-1891 og har sitt sete i Stockholm.

Om du har spørsmål angående håndteringen av dine personopplysninger er du velkommen til å maile oss på info@byme.byggmax.no eller å ringe +4721014437

Tilsynsmyndighet

Integritetsbeskyttelsesmyndigheten (IMY) er tilsynsmyndighet i Sverige som overvåker behandlingen av personopplysninger i samsvar med EUs datasikkerhetsregulering. Hvis du mener at By Me behandler personopplysningene dine i strid med EUs datasikkerhetsregulering, har du rett til å klage til IMY. Hvordan du går frem for å klage kan du se her hos IMY via denne lenken: https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal/

Man kan også rette en klage til Datatilsynet i Norge. Dette kan du gjøre ved å følge denne lenken her:

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden